Panele fotowoltaiczne, fotowoltaika Karlino, Szczecin
fotowoltaika koszalin
Czy należy myć i odśnieżać panele fotowoltaiczne? Sprawdź.
03 marca 2024

Zeroemisyjne budynki – od kiedy?

W ostatnich latach, kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem zyskują na znaczeniu. W odpowiedzi na te wyzwania, Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywę budynkową, która wprowadza rewolucyjne zmiany w sektorze budownictwa w Unii Europejskiej.

 

Budynki zeroemisyjne – co to?

 

Budynki zeroemisyjne odgrywają kluczową rolę w strategii walki ze zmianami klimatycznymi i promowaniu zrównoważonego rozwoju. Ich główną cechą jest zdolność do generowania równoważnej ilości energii, jaką zużywają. Osiągają to dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe czy systemy geotermalne. Dzięki temu, budynki te nie wprowadzają do atmosfery dodatkowych emisji dwutlenku węgla, co czyni je neutralnymi dla środowiska. 

 

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej, wykorzystują zaawansowane technologie izolacji, energooszczędne systemy ogrzewania i chłodzenia, a także inteligentne systemy zarządzania energią. To wszystko przyczynia się do minimalizacji zapotrzebowania na energię z zewnątrz, jednocześnie zwiększając komfort użytkowania i ograniczając negatywny wpływ na planetę. Budynki zeroemisyjne stanowią więc istotny krok w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych i transformacji energetycznej, zapewniając jednocześnie długoterminowe korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

 

Zeroemisyjne budynki – od kiedy?

 

Dyrektywa budynkowa zakłada między innymi, że od 2028 roku wszystkie nowe budynki w UE będą musiały być zeroemisyjne. Natomiast do 2026 zeroemisyjne mają stać się budynki zajmowane przez władze publiczne lub do nich należące. To oznacza, że będą one musiały generować tyle energii, ile zużywają, głównie poprzez wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika.

 

To nie koniec nowych wymagań dla właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nową dyrektywą, do roku 2030 wszystkie budynki mieszkalne będą musiały osiągnąć klasę energetyczną minimum E, a do 2033 roku osiągnąć przynajmniej klasę D. Dla budynków niemieszkalnych oraz użyteczności publicznej, wymagania dotyczące klasy energetycznej będą identyczne jak dla budynków mieszkalnych, z terminami odpowiednio do roku 2027 i 2030.

 

Wyjątki od dyrektywy budynkowej

 

Dyrektywa przewiduje również wyjątki dla niektórych typów obiektów. Budowle o znaczeniu historycznym lub architektonicznym, w tym zabudowa zabytkowa, nie będą podlegać nowym regulacjom. To samo dotyczy budynków technicznych, tymczasowych oraz miejsc kultu religijnego. Dodatkowo państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku stosowania tych przepisów socjalne budynki mieszkalne, w przypadkach gdy ich modernizacja prowadziłaby do znaczącego wzrostu czynszu, nieproporcjonalnego do oszczędności wynikających z oszczędności energetycznej.

 

Korzyści budynków zeroemisyjnych

 

Budynki zeroemisyjne, które mają powstawać od 2028 roku, przynoszą szereg korzyści, takich jak:

 

  • oszczędność na rachunkach za energię; 

  • zwiększenie wartości nieruchomości;

  • ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;

  • niezależność energetyczna. 

 

Fotowoltaika – kiedy warto zamontować?

 

Co prawda, obowiązek zeroemisyjnych budynków (dla budynków mieszkalnych) wchodzi w życie dopiero od 2028 roku, jednak jeśli myślisz o montażu paneli fotowoltaicznych, warto to zrobić jak najszybciej. Dlaczego? Przede wszystkim im szybciej zaczniesz produkować swój prąd ze słońca, tym szybciej zwróci się inwestycja w montaż paneli fotowoltaicznych. Na naszym blogu pisaliśmy o opłacalności fotowoltaiki. Dodatkowo wprowadzone regulacje mogą się wiązać ze wzmożonym popytem na te usługi, a tym samym wzrostem cen. Dlatego zachęcamy do kontaktu w sprawie instalacji paneli jak najszybciej.

 

Podsumowanie

 

Wprowadzenie dyrektywy budynkowej przez Parlament Europejski stanowi przełom w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi w sektorze budowlanym. Zobowiązując do budowy zeroemisyjnych obiektów oraz modernizacji istniejących budynków, dyrektywa ta nie tylko zmierza do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale również przyczynia się do oszczędności energetycznych i wzrostu wartości nieruchomości. 

 

Firma montująca panele fotowoltaiczne w zachodniopomorskim.
Firma montująca panele fotowoltaiczne w zachodniopomorskim.