Panele fotowoltaiczne, fotowoltaika Karlino, Szczecin
fotowoltaika koszalin
Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych
01 października 2020

Dofinanowanie do fotowoltaiki - Mój Prąd

Obecnie branża fotowoltaiczna przechodzi prawdziwe boom. Ma to związek nie tylko z wzrostem świadomości ekologicznej Polaków, ale również wielu form wsparcia dla inwestorów. W obliczu stałych podwyżek cen prądu coraz więcej osób interesuje się inwestycją w panele fotowoltaiczne. Dzięki różnym formom dofinansowania inwestycje zwracają się coraz szybciej!

(Więcej tutaj: https://eko-woltaika.pl/dofinansowania)

Jednym z najpopularniejszych programów wsparcia dla inwestorów jest ogólnopolski program Mój Prąd. Program ten został ogłoszony w lipcu 2019 r. Ma na celu zwiększenie ilości mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskich gospodarstwach domowych. W związku z tym skierowany jest tylko do osób fizycznych. Mimo to panele nie muszą być założone na dachu domu, mogą zostać zainstalowane na budynku gospodarczym lub gruncie. Najważniejsze jest, aby były podłączone do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Mocy. Program Mój Prąd polega na zwrocie 5000 zł kosztów poniesionych w związku z zakupem i montażem instalacji o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

 

Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decydując się na zakup instalacji wraz z montażem w naszej firmie, złożymy wniosek za Ciebie i pokierujemy przez wszystkie formalności! 

 

Według regulaminu programu kwota dotacji wynosi 50% wydatków na instalację i może maksymalnie wynosić 5000zł. W praktyce jednak ceny instalacji są zawsze wyższe niż 10000 zł w związku z tym nie ma obaw, iż nie otrzyma się pełnej możliwej kwoty dotacji. Do wniosku należy dołączyć fakturę za poniesione koszty oraz zaświadczenie wydane przez Operatora Sieci z numerem licznika oraz numerze poboru energii.  Obecna edycja programu trwa do 18 grudnia 2020r., ale program ma być kontynuowany w kolejnych latach, do momentu wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel – 1 mld zł.

 

UWAGA! O dotację można się starać dopiero po założeniu instalacji!

 

Zwrot części środków w ramach programu „Mój prąd” jest jednorazowe, bezzwrotne i nieopodatkowane.  

 

Mój Prąd w pigułce:

 

 • O dofinansowanie mogą starać się tylko osoby fizyczne.

 • Koszty instalacji muszą być poniesione po 23.07.2019r.

 • Moc instalacji powinna wynosić od 2 kWp do 10 kWp.

 • Kwota dotacji wynosi maksymalnie 5000zł lub połowę poniesionych kosztów.

 • Założona instalacja musi być nowa.

 

Krok po kroku…Energia ze słońca - Ekowoltaika

 

1. Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną od 2 kWp do 10 kWp.

2. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

Ważne! Instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.

3. Podpisz umowę  z dystrybutorem energii o przyłączeniu instalacji do sieci.

4. Złóż wniosek on-line.

5. O wyniku zostaniesz poinformowany e-mailowo. Możesz na bieżąco śledzić swój status. 

Ważne! Odrzucone wnioski można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.

6. Wypłata maksymalnie 5000 zł.

Pamiętaj, decydując się na współpracę z naszą firmą zrobimy to wszystko za Ciebie!

 

 

 

 

Najczęstsze pytania klientów dotyczące programu Mój Prąd:

 

 • Czy w przypadku posiadania dwóch domów można skorzystać z programu dwa razy?

Tak. Dofinansowanie dotyczy instalacji podłączonej do konkretnego licznika. W związku z tym Beneficjent może złożyć dwa wnioski na dwie oddzielne instalacje.

 

 • Czy przy programie Mój Prąd mogę korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak. W tym przypadku musimy przedstawić koszt całkowity instalacji oraz kwotę, którą otrzymaliśmy w ramach programu Mój Prąd. Suma, od której zostanie odliczony podatek będzie pomniejszona o kwotę otrzymanej dotacji.

 

 • Czy przy programie Mój prąd mogę korzystać z ulgi w podatku rolnym?

Nie. Według art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych.

 

 • Posiadam już instalację fotowoltaiczną, ale chciałbym ją powiększyć i skorzystać z dofinansowania, czy jest to możliwe?

Nie.  Z programu Mój Prąd mogą skorzystać jedynie osoby, które przyłączyły instalacje do sieci po 23.07.2019 r. 

 

 • Jakie dokumenty należy złożyć, aby starać się o dofinansowanie?

 

Starając się o dofinansowanie należy przedstawić:

 • wniosek – do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (obecnie tylko wnioski online dzięki profilowi zaufanemu)

 • fakturę potwierdzająca zakup i montaż 

 • dowód zapłaty (np. potwierdzenie przelewu)

 • dokument, który potwierdza instalację licznika dwukierunkowego oraz zawiera dane identyfikacyjne konkretnej umowy kompleksowej

 

 • Czy do wniosku można załączyć więcej niż jedną fakturę za zakup urządzeń, jeżeli poszczególne elementy instalacji kupowane są oddzielnie?

Tak. Do wniosku należy dołączyć wszystkie faktury, które dokumentują wydatki niezbędne do montażu instalacji fotowoltaicznej.

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o instalacji fotowoltaicznej lub formach dotacji skontaktuj się z naszym ekspertem, który chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania!

 

Firma montująca panele fotowoltaiczne w zachodniopomorskim.
Firma montująca panele fotowoltaiczne w zachodniopomorskim.